1. Aðgangur er veittur að uppflettingum úr Hlutafélagaskrá skv. samningi Advania við Skattinn.

 2. Áskrifendur gera samning við Advania um að fá upplýsingar úr Upplýsingaheimum. Þær upplýsingar eru veittar skv. starfsreglum RSK um miðlun upplýsinga úr Hlutafélagaskrá, laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

 3. Áskrifandi fær aðgang að Upplýsingaheimum Advania og/eða vefþjónustu. Greitt er fyrir notkun Hlutafélagaskrár skv. verðskrá Advania. Verðskráin skal ávallt liggja fyrir og vera öllum ljós á heimasíðu Upplýsingaheima.

 4. Áskrifanda er heimilt að skrá upplýsingar úr Hlutafélagaskrá í eigið kerfi eftir því sem við á en óheimilt er að safna þeim í sérstakan gagnagrunn.

 5. Ekki er heimilt að breyta upplýsingum úr Hlutafélagaskrá

 6. Áskrifanda er aðeins heimilt að nota upplýsingarnar í eigin þágu en óheimilt er að miðla þeim til þriðja aðila eða birta þær opinberlega nema með sérstöku leyfi RSK.

 7. Advania er heimilt að fella niður aðgang áskrifanda að Upplýsingaheimum án fyrirvara, komi í ljós vanefndir á skyldum vegna aðgangs eða misnotkun upplýsinga úr Upplýsingaheimum af hálfu áskrifanda.

 8. Samnýting aðgangsauðkenna er óheimil. Þeir starfsmenn áskrifanda sem eiga að fá aðgang að Upplýsingaheimum skulu allir hafa eigin aðgangsauðkenni. Verði breytingar á notendum skulu þær tilkynntar jafn fljótt og auðið er til Þjónustuborðs Advania.

 9. Öll notkun er skráð. Advania mun ekki nota persónulegar upplýsingar á neinn annan hátt en til að veita upplýsingar til greiðanda aðgangs (fyrirtækisins ) um uppflettingu í skránni sé þess óskað.

 10. Við staðfestingu á þessum skilmálum er áskrift stofnuð og rukkast mánaðarlega föst mánaðargjöld ásamt uppflettigjöldum. Þó svo ekki sé flett mun fast mánaðargjald ávallt rukkast þar til þjónustu er sagt upp.

 11. Samningur þessi gildir frá staðfestingu hans.

 12. Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðarmót. Mánaðargjöld greiðast fyrir þann mánuð sem uppsögn berst og notkun innan mánaðarins.

 13. Áskrifendur skulu kynna sér reglur RSK um notkun á upplýsingum úr Hlutafélagaskrá.

Til baka