1. Aðgangur er veittur að þjóðskráruppflettingum skv. samningi Advania við Þjóðskrá og Skattinn.

  2. Áskrifendur gera samning við Advania um að fá upplýsingar úr Upplýsingaheimum. Þær upplýsingar eru veittar skv. starfsreglum Þjóðskrár og Skattsins um miðlun upplýsinga úr þjóðskrá og fyrirtækjaskrá, laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

  3. Áskrifandi fær aðgang að Upplýsingaheimum Advania og/eða vefþjónustu. Advania skráir upplýsingar um nafn og kennitölu þess sem fær upplýsingar úr Upplýsingaheimum. Greitt er fyrir notkun þjóðskrá og fyrirtækjaskrá skv. verðskrá Advania. Verðskrá Advania skal ávallt liggja fyrir og vera öllum ljós á heimasíðu Upplýsingaheima.

  4. Áskrifanda er heimilt að skrá upplýsingar úr þjóðskrá og fyrirtækjaskrá í eigið kerfi eftir því sem við á en óheimilt er að safna þeim í sérstakan gagnagrunn.

  5. Ekki er heimilt að breyta upplýsingum úr þjóðskrá og fyrirtækjaskrá.

  6. Áskrifanda er aðeins heimilt að nota upplýsingarnar í eigin þágu en óheimilt er að miðla þeim til þriðja aðila eða birta þær opinberlega nema með sérstöku leyfi Þjóðskrár og Skattsins.

  7. Advania er heimilt að fella niður aðgang áskrifanda að Upplýsingaheimum án fyrirvara, komi í ljós vanefndir á skyldum vegna aðgangs eða misnotkun upplýsinga úr Upplýsingaheimum af hálfu áskrifanda.

  8. Samnýting aðgangsauðkenna er óheimil. Þeir starfsmenn áskrifanda sem eiga að fá aðgang að Upplýsingaheimum skulu allir hafa eigin aðgangsauðkenni. Verði breytingar á notendum skulu þær tilkynntar jafn fljótt og auðið er til Þjónustuborðs Advania.

  9. Advania mun ekki nota persónulegar upplýsingar á neinn annan hátt en veita upplýsingar til greiðanda aðgangs (fyrirtækisins) um uppflettingu í skránni.

  10. Við staðfestingu á þessum skilmálum er áskrift stofnuð og rukkast mánaðarlega föst mánaðargjöld ásamt uppflettigjöldum. Þó svo ekki sé flett mun fast mánargjald ávallt rukkast þar til þjónustu er sagt upp.

Til baka